با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
1041601 لوله درزدار توکار api سایز 1/2 اینچ سپنتا تهران لوله درزدار توکار api سایز 1/2 اینچ سپنتا تهران 1/2 عدد 309,174
104160229 لوله درزدار توکار api سایز 3/4 اینچ ضخامت 2.9 سپنتا تهران لوله درزدار توکار api سایز 3/4 اینچ ضخامت 2.9 سپنتا تهران 3/4 عدد 399,082
104160334 لوله درزدار توکار api سایز 1 اینچ سپنتا تهران لوله درزدار توکار api سایز 1 اینچ سپنتا تهران 1 عدد 614,678
104160434 لوله درزدار توکار api سایز 1,1/4 اینچ ضخامت 3.4  سپنتا تهران لوله درزدار توکار api سایز 1,1/4 اینچ ضخامت 3.4 سپنتا تهران 1,1/4 عدد 0
104160534 لوله درزدار توکار api سایز 1,1/2 اینچ ضخامت 3.4  سپنتا تهران لوله درزدار توکار api سایز 1,1/2 اینچ ضخامت 3.4 سپنتا تهران 1,1/2 عدد 935,779
104150635 لوله درزدار توکار api سایز 2 اینچ  ضخامت 3.5 سپنتا تهران لوله درزدار توکار api سایز 2 اینچ ضخامت 3.5 سپنتا تهران 2 عدد 1,243,119
104160639 لوله درزدار توکار api سایز 2 اینچ ضخامت 3.9 سپنتا تهران لوله درزدار توکار api سایز 2 اینچ ضخامت 3.9 سپنتا تهران 2 عدد 1,339,449
1041607 لوله درزدار توکار api سایز 2,1/2 اینچ سپنتا تهران لوله درزدار توکار api سایز 2,1/2 اینچ سپنتا تهران 2,1/2 عدد 1,750,000
10416084 لوله درزدار توکار api سایز 3 اینچ ضخامت 4  سپنتا تهران لوله درزدار توکار api سایز 3 اینچ ضخامت 4 سپنتا تهران 3 عدد 0
1041608485 لوله درزدار توکار api سایز 3 اینچ ضخامت 4.85 سپنتا تهران لوله درزدار توکار api سایز 3 اینچ ضخامت 4.85 سپنتا تهران 3 عدد 0
10416085 لوله درزدار توکار api سایز 3 اینچ ضخامت 5 سپنتا تهران لوله درزدار توکار api سایز 3 اینچ ضخامت 5 سپنتا تهران 3 عدد 0
10416105 لوله درزدار توکار api سایز 4 اینچ ضخامت 5 سپنتا تهران لوله درزدار توکار api سایز 4 اینچ ضخامت 5 سپنتا تهران 4 عدد 0
10416125 لوله درزدار توکار api سایز 5 اینچ ضخامت 5  سپنتا تهران لوله درزدار توکار api سایز 5 اینچ ضخامت 5 سپنتا تهران 5 عدد 4,357,798
1041615 لوله درزدار توکار api سایز 6 اینچ  سپنتا تهران لوله درزدار توکار api سایز 6 اینچ سپنتا تهران 6 عدد 0
جمع کل
مشاهده سبد خرید