با ما تماس بگیرید

مشخصات فنی

کد کالا تصویر نام کالا سایز واحد قیمت (ت) بازه تخفیف تعداد جمع (ت) جمع با تخفیف (ت)
2360101 شیر فلکه برنجی سامین سایز 1/2 اینچ شیر فلکه برنجی سامین سایز 1/2 اینچ 1،2 عدد 0
2360102 شیر فلکه برنجی سامین سایز 3/4 اینچ شیر فلکه برنجی سامین سایز 3/4 اینچ 3،4 عدد 0
2360103  شیر فلکه برنجی سامین سایز 1 اینچ شیر فلکه برنجی سامین سایز 1 اینچ 1 عدد 0
2360104 شیر فلکه برنجی سامین سایز 1,1/4 اینچ شیر فلکه برنجی سامین سایز 1,1/4 اینچ 1،1/4 عدد 0
2360105 شیر فلکه برنجی سامین سایز 1,1/2 اینچ شیر فلکه برنجی سامین سایز 1,1/2 اینچ 1،1/2 عدد 0
2360106 شیر فلکه برنجی سامین سایز 2 اینچ شیر فلکه برنجی سامین سایز 2 اینچ 2 عدد 0
2360107 شیر فلکه برنجی سامین سایز2,1/2 اینچ شیر فلکه برنجی سامین سایز2,1/2 اینچ 2,1/2 عدد 0
2360108 شیر فلکه برنجی سامین سایز 3 اینچ شیر فلکه برنجی سامین سایز 3 اینچ 3 عدد 0
جمع کل
مشاهده سبد خرید